česká republika

Zavolejte nám
  • OZE obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie/OZE/ jsou čistým,bezpečným a decentralizovaným energetickým zdrojem vyrábějící elektrickou energii a teplo v souladu s energetickou koncepcí ČR a EU,ekologií a trvale udržitelným rozvojem.Pro další využití OZE rozumíme :

-fotovoltaické elektrárny/FVE/ s instalovaným výkonem od 1 MWp, výroba elektrické energie

-malé vodní elektrárny/MVE/ s inst.výkonem od 0,1-10 MEe, výroba elektrické energie

-větrné parky /VP/, od 1MWe instalovaného výkonu,kombinovaná

-bioplynové stanice /BS/,od 1 MWe inst.výkonu,kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

-geotermální střediska /GTS/,5-10 MWe instalovaného výkonu,/KWET/

-biomasa,od MWe inst.výkonu,/KWET

Garance výkupních cen energií,daňové prázdniny,přednostní připojení k distribuční soustavě,povinovaný odběr elektrické produkce,unijní dotační tituly,absence konkurenčního prostředí tak v podmínkách tržní ekonomiky vytváří ojedinělý fenomén,ktrým je jistota návratnsoti vložené investice.

Díky dlouhodobosti a trendu doby můžeme mluvit o perspektivnosti. Díky velikosti a nevyčerpatelnosti OZE a nepřetržitém provozu o efektivnosti.

Další navazující služby realitní kanceláře CESARION proto spočívají zejména v :

I AKTIVIZA

Jedná se o aktivní vyhledávání jednotlivých obchodních příležitostí v oblasti naákupu/prodeje/ konkrétních environmentáloních developerských projektů ve fízi projekce či již zprovoznělých elektráren s historií výroby zelené energie. Vlastníme portfolio majitelů prodávajicích své úspěšně zprovoznělé elektrárny a podnikatelské záměry určené k výstavbě OZE.Obdobně aktivně komunikujeme a vyjednáváme s osvědčenými investory,developery,finančními skupinami či vážnými zájemci investující do zeleného byznisu.

II. ZRPACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

RK Cesrion Vám rovněž zpracuje kvalitní byznisplán formou zevrubné technické a ekonomické studie provedetelnosti výstavby a provozu dané energetické provozovny. Technická studie proveditelnosti popisuje použitou výrobní technologii, její princip, funkce jenotlivých tech.částí, průpběh výroby energií, časový harmonogram prací, vybrané firmy či dodavatele realizující dílo. Ekonomická studie proveditelnosti pojednává o celkových investičních nákladech, prosté či reálné diskontní době návratnosti vložené investice, sleduje pravidelné či jednorázové provozní náklady od spuštění provozu až po ukončení garance výkupu, stanovuje ekonomické ukazatele jako jsou NPV.IRR.Iz.

III.DUE DILLIGENT

V časovém pásmu 3 měsíců jsme chopni provést právní, účetní, finanční a technické due dilligent  prodávaného OZE, která má zásadní vliv na jeho konečnou prodejní cenu. Technické due dilligent posuzující kvalitu použité výrobní technologie ,firemního dodavatele, materiál, montáž, technologické postupy je nezbytné pro přesný odhad množství budoucí vyrobené elektřiny, poruchovosti a nezbytných budoucích odstávek energetické výrobny. Právní část d.d. zajistí bezpečný převod 100% podílu účelově založené společnosti na nového majitele,účetní a finanční d.d. zodpovídá zejména za bezdlužnost či vypořádání s finančními závazky převzaté společnosti.

IV.FINANCOVÁNÍ OZE

V rámci finančního due dilligent RK Cesarion je schopna rovněž pro zájemce vyřídit financování nákupu OZE formou úvěru, podnikatelské pojištění majetku včetně přerušení výroby energií a investiční program v zahraničních bankách.Úvěrování OZE probíhá ze standartních tuzemských bankovních či leasingových zdrojů, kde je ovšem nezbnytná ekvita či vložené vlastní finanční prostředky do 30%. V případě prodeje již zprovoznělé elektrárny jde o převzetí již stávajícího úvěru s vyplacením ekvity do 25%. Pokud je výše ekvity pro zájemce nedosažitelná zajistíme alternativní zahraniční financování s ekvitou do 5%.

V.INVESTIČNÍ PROGRAM

Součástí finančního poradentství je zhodnocování volných finančních prostředků zájemce či klienta v zahraničních bankách za exkluzivních podmínek. Jedná se o legální, vyzkoušenou, bezpečnou a hlavně  bezrizikovou investici, kdy má zájemce či klinet možnost eneormě zhodnotit svou volnou finanční hotovost formou bankovní garance v krátkém časovém období. Tímto způsobem dokážemem zhodnotit nevyužité finance zájemce v období třech měsíců due dilligent do okamžiku prodeje OZE nebo původního majitele již prodaného OZE.

Pokud jste majitel OZE a uvažujete o jeho výhodném prodeji kantaktujte nás.

Pokud jste investor a chcete dobře,bezpečně a bez rizika zhodnocovat své vložené finanční prostředky kontaktujte nán rovněž.

česká republika

Kontaktujte nás

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 774 846 450, nebo nás kontaktujte skrz formulář níže a my se Vám ozveme.

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš Email (vyžadováno)

    Předmět zprávy

    Vaše zpráva